5.00
Κωδ. 50-3362

Άμεσα Διαθέσιμα

3.90
Κωδ. 50-24283070

Άμεσα Διαθέσιμα

1.20
Κωδ. 53-2030

Άμεσα Διαθέσιμα

5.00
Κωδ. 50-3362

Άμεσα Διαθέσιμα

Το Glaze Medium με βάση το νερό χρησιμοποιείται για την αραίωση του χρώματος και για την καθυστέρηση της ξήρανσής του. Αναμιγνύεται με όλα ακρυλικά χρώματα.

Άμεσα Διαθέσιμα

3.90
Κωδ. 50-24283070

Άμεσα Διαθέσιμα

Άμεσα Διαθέσιμα

1.20
Κωδ. 53-2030

Άμεσα Διαθέσιμα

Το Acrylic Retarder είναι ένας συνδυαζόμενος μετατροπέας που σε ανάμιξη με τα ακρυλικά χρώματα μπορεί να λειτουργήσει για τη δημιουργία σκιάσεων και εμφάσεων στα έργα ζωγραφικής. (Blending Gel)

Άμεσα Διαθέσιμα