3.30
Κωδ. 57-xrostikes-25

Άμεσα Διαθέσιμα

3.30
Κωδ. 57-xrostikes-25

Άμεσα Διαθέσιμα

Χρωστικές για τον χρωματισμό του υγρού γυαλιού και όλων των υλικών που θέλουμε να χρωματίσουμε ( σκληρυντής υφάσματος, πάστες, βερνίκια κλπ).

Άμεσα Διαθέσιμα