• Μικρά ξυλάκια της Stamperia εξαιρετικά και για την τεχνική Mix Media.
  • Μπορείτε να τα χρωματίσετε με οποιοδήποτε χρώμα και να τα κολλήσετε στα έργα σας.
Total sales: 0 pcs.
  • Μικρά ξυλάκια της Stamperia εξαιρετικά και για την τεχνική Mix Media.
  • Μπορείτε να τα χρωματίσετε με οποιοδήποτε χρώμα και να τα κολλήσετε στα έργα σας.
Total sales: 0 pcs.

Μικρά ξυλάκια της Stamperia εξαιρετικά και για την τεχνική Mix Media.

Είναι ήδη χρωματισμένα

Total sales: 0 pcs.

Μικρά ξυλάκια της Stamperia εξαιρετικά και για την τεχνική Mix Media.

Είναι ήδη χρωματισμένα

Total sales: 0 pcs.

Μικρά ξυλάκια της Stamperia εξαιρετικά και για την τεχνική Mix Media.

Είναι ήδη χρωματισμένα.

Total sales: 0 pcs.
Νέο
Total sales: 0 pcs.