3.9017.90
Κωδ. 40.NL.45

Άμεσα Διαθέσιμα

2.907.90
Κωδ. A1 Diluent Διαλυτικό

Άμεσα Διαθέσιμα

3.9017.90
Κωδ. 40.NL.15

Άμεσα Διαθέσιμα

5.9032.90
Κωδ. 40.NL.14

Άμεσα Διαθέσιμα

5.9032.90
Κωδ. 40.NL.16

Άμεσα Διαθέσιμα

6.90
Κωδ. 40.NL.46

Άμεσα Διαθέσιμα

25.90111.90
Κωδ. 40.NL.33

Άμεσα Διαθέσιμα

14.90136.90
Κωδ. 40.NL.19

Άμεσα Διαθέσιμα

5.9033.90
Κωδ. 40.NL.17

Άμεσα Διαθέσιμα

5.9033.90
Κωδ. 40.NL.21

Άμεσα Διαθέσιμα

13.90136.90
Κωδ. 40.NL.42

Άμεσα Διαθέσιμα

5.9033.90
Κωδ. 40.NL.18

Άμεσα Διαθέσιμα

12.90116.90
Κωδ. 40.NL.23

Άμεσα Διαθέσιμα

4.9026.90
Κωδ. 40.NL.22

Άμεσα Διαθέσιμα

9.9081.90
Κωδ. 40.NL.20

Άμεσα Διαθέσιμα

7.9062.90
Κωδ. 40.NL.44

Άμεσα Διαθέσιμα

3.9017.90
Κωδ. 40.NL.45

Άμεσα Διαθέσιμα

Acrylic One: είναι ένα σύστημα δύο συστατικών αποτελούμενο από ένα ορυκτό σε σκόνη και μία ακρυλική ρητίνη με βάση το νερό, τα οποία δημιουργούν ένα πολύ ανθεκτικό τελικό αποτέλεσμα (υλικό).

Άμεσα Διαθέσιμα

2.907.90
Κωδ. A1 Diluent Διαλυτικό

Άμεσα Διαθέσιμα

Acrylic One: είναι ένα σύστημα δύο συστατικών αποτελούμενο από ένα ορυκτό σε σκόνη και μία ακρυλική ρητίνη με βάση το νερό, τα οποία δημιουργούν ένα πολύ ανθεκτικό τελικό αποτέλεσμα (υλικό).

Άμεσα Διαθέσιμα

3.9017.90
Κωδ. 40.NL.15

Άμεσα Διαθέσιμα

Acrylic One: είναι ένα σύστημα δύο συστατικών αποτελούμενο από ένα ορυκτό σε σκόνη και μία ακρυλική ρητίνη με βάση το νερό, τα οποία δημιουργούν ένα πολύ ανθεκτικό τελικό αποτέλεσμα (υλικό).

Άμεσα Διαθέσιμα

5.9032.90
Κωδ. 40.NL.14

Άμεσα Διαθέσιμα

Acrylic One: είναι ένα σύστημα δύο συστατικών αποτελούμενο από ένα ορυκτό σε σκόνη και μία ακρυλική ρητίνη με βάση το νερό, τα οποία δημιουργούν ένα πολύ ανθεκτικό τελικό αποτέλεσμα (υλικό).

Άμεσα Διαθέσιμα

5.9032.90
Κωδ. 40.NL.16

Άμεσα Διαθέσιμα

Acrylic One: είναι ένα σύστημα δύο συστατικών αποτελούμενο από ένα ορυκτό σε σκόνη και μία ακρυλική ρητίνη με βάση το νερό, τα οποία δημιουργούν ένα πολύ ανθεκτικό τελικό αποτέλεσμα (υλικό).

Άμεσα Διαθέσιμα

6.90
Κωδ. 40.NL.46

Άμεσα Διαθέσιμα

Acrylic One: είναι ένα σύστημα δύο συστατικών αποτελούμενο από ένα ορυκτό σε σκόνη και μία ακρυλική ρητίνη με βάση το νερό, τα οποία δημιουργούν ένα πολύ ανθεκτικό τελικό αποτέλεσμα (υλικό).

Άμεσα Διαθέσιμα

25.90111.90
Κωδ. 40.NL.33

Άμεσα Διαθέσιμα

Acrylic One: είναι ένα σύστημα δύο συστατικών αποτελούμενο από ένα ορυκτό σε σκόνη και μία ακρυλική ρητίνη με βάση το νερό, τα οποία δημιουργούν ένα πολύ ανθεκτικό τελικό αποτέλεσμα (υλικό).

Άμεσα Διαθέσιμα

Acrylic One: είναι ένα σύστημα δύο συστατικών αποτελούμενο από ένα ορυκτό σε σκόνη και μία ακρυλική ρητίνη με βάση το νερό, τα οποία δημιουργούν ένα πολύ ανθεκτικό τελικό αποτέλεσμα (υλικό).

Εξαντλήθηκε

Acrylic One: είναι ένα σύστημα δύο συστατικών αποτελούμενο από ένα ορυκτό σε σκόνη και μία ακρυλική ρητίνη με βάση το νερό, τα οποία δημιουργούν ένα πολύ ανθεκτικό τελικό αποτέλεσμα (υλικό).

Στο Starter Kit θα λάβετε:

  • 1.5Kg A1 ACRYLIC ONE ( 1kg βασική σκόνη + 500gr υγρό ρητίνης)
  • 3 χρώματα χρωστικών ουσιών 20ml
  • 2 καλούπια για κατασκευή Coaster Green Diamonds
  • Aναδευτήρες, γάντια και φυλλάδιο οδηγιών

Άμεσα Διαθέσιμα

Acrylic One: είναι ένα σύστημα δύο συστατικών αποτελούμενο από ένα ορυκτό σε σκόνη και μία ακρυλική ρητίνη με βάση το νερό, τα οποία δημιουργούν ένα πολύ ανθεκτικό τελικό αποτέλεσμα (υλικό).

Άμεσα Διαθέσιμα

Acrylic One: είναι ένα σύστημα δύο συστατικών αποτελούμενο από ένα ορυκτό σε σκόνη και μία ακρυλική ρητίνη με βάση το νερό, τα οποία δημιουργούν ένα πολύ ανθεκτικό τελικό αποτέλεσμα (υλικό).

Κατόπιν Παραγγελίας

Acrylic One: είναι ένα σύστημα δύο συστατικών αποτελούμενο από ένα ορυκτό σε σκόνη και μία ακρυλική ρητίνη με βάση το νερό, τα οποία δημιουργούν ένα πολύ ανθεκτικό τελικό αποτέλεσμα (υλικό).

Κατόπιν Παραγγελίας

Acrylic One: είναι ένα σύστημα δύο συστατικών αποτελούμενο από ένα ορυκτό σε σκόνη και μία ακρυλική ρητίνη με βάση το νερό, τα οποία δημιουργούν ένα πολύ ανθεκτικό τελικό αποτέλεσμα (υλικό).

Κατόπιν Παραγγελίας

14.90136.90
Κωδ. 40.NL.19

Άμεσα Διαθέσιμα

Acrylic One: είναι ένα σύστημα δύο συστατικών αποτελούμενο από ένα ορυκτό σε σκόνη και μία ακρυλική ρητίνη με βάση το νερό, τα οποία δημιουργούν ένα πολύ ανθεκτικό τελικό αποτέλεσμα (υλικό).

Άμεσα Διαθέσιμα

5.9033.90
Κωδ. 40.NL.17

Άμεσα Διαθέσιμα

Acrylic One: είναι ένα σύστημα δύο συστατικών αποτελούμενο από ένα ορυκτό σε σκόνη και μία ακρυλική ρητίνη με βάση το νερό, τα οποία δημιουργούν ένα πολύ ανθεκτικό τελικό αποτέλεσμα (υλικό).

Άμεσα Διαθέσιμα

5.9033.90
Κωδ. 40.NL.21

Άμεσα Διαθέσιμα

Acrylic One: είναι ένα σύστημα δύο συστατικών αποτελούμενο από ένα ορυκτό σε σκόνη και μία ακρυλική ρητίνη με βάση το νερό, τα οποία δημιουργούν ένα πολύ ανθεκτικό τελικό αποτέλεσμα (υλικό).

Άμεσα Διαθέσιμα

13.90136.90
Κωδ. 40.NL.42

Άμεσα Διαθέσιμα

Acrylic One: είναι ένα σύστημα δύο συστατικών αποτελούμενο από ένα ορυκτό σε σκόνη και μία ακρυλική ρητίνη με βάση το νερό, τα οποία δημιουργούν ένα πολύ ανθεκτικό τελικό αποτέλεσμα (υλικό).

Άμεσα Διαθέσιμα

5.9033.90
Κωδ. 40.NL.18

Άμεσα Διαθέσιμα

Acrylic One: είναι ένα σύστημα δύο συστατικών αποτελούμενο από ένα ορυκτό σε σκόνη και μία ακρυλική ρητίνη με βάση το νερό, τα οποία δημιουργούν ένα πολύ ανθεκτικό τελικό αποτέλεσμα (υλικό).

Άμεσα Διαθέσιμα

12.90116.90
Κωδ. 40.NL.23

Άμεσα Διαθέσιμα

Acrylic One: είναι ένα σύστημα δύο συστατικών αποτελούμενο από ένα ορυκτό σε σκόνη και μία ακρυλική ρητίνη με βάση το νερό, τα οποία δημιουργούν ένα πολύ ανθεκτικό τελικό αποτέλεσμα (υλικό).

Άμεσα Διαθέσιμα

4.9026.90
Κωδ. 40.NL.22

Άμεσα Διαθέσιμα

Acrylic One: είναι ένα σύστημα δύο συστατικών αποτελούμενο από ένα ορυκτό σε σκόνη και μία ακρυλική ρητίνη με βάση το νερό, τα οποία δημιουργούν ένα πολύ ανθεκτικό τελικό αποτέλεσμα (υλικό).

Άμεσα Διαθέσιμα

9.9081.90
Κωδ. 40.NL.20

Άμεσα Διαθέσιμα

Acrylic One: είναι ένα σύστημα δύο συστατικών αποτελούμενο από ένα ορυκτό σε σκόνη και μία ακρυλική ρητίνη με βάση το νερό, τα οποία δημιουργούν ένα πολύ ανθεκτικό τελικό αποτέλεσμα (υλικό).

Άμεσα Διαθέσιμα

7.9062.90
Κωδ. 40.NL.44

Άμεσα Διαθέσιμα

Acrylic One: είναι ένα σύστημα δύο συστατικών αποτελούμενο από ένα ορυκτό σε σκόνη και μία ακρυλική ρητίνη με βάση το νερό, τα οποία δημιουργούν ένα πολύ ανθεκτικό τελικό αποτέλεσμα (υλικό).

Άμεσα Διαθέσιμα

Acrylic One: είναι ένα σύστημα δύο συστατικών αποτελούμενο από ένα ορυκτό σε σκόνη και μία ακρυλική ρητίνη με βάση το νερό, τα οποία δημιουργούν ένα πολύ ανθεκτικό τελικό αποτέλεσμα (υλικό).

Το A1Creatives Bronze αποτελείται από:
100 γραμμάρια A1Creatives Bronze Liquid
200 γραμμάρια A1Creatives Bronze Powder
Σκόνη χαλκού

Άμεσα Διαθέσιμα

Acrylic One: είναι ένα σύστημα δύο συστατικών αποτελούμενο από ένα ορυκτό σε σκόνη και μία ακρυλική ρητίνη με βάση το νερό, τα οποία δημιουργούν ένα πολύ ανθεκτικό τελικό αποτέλεσμα (υλικό).

Το A1Creatives Gold αποτελείται από:
100 γραμμάρια A1Creatives Concrete Liquid
300 γραμμάρια A1Creatives Concrete Powder

Εξαντλήθηκε