Νέο
14.90
Κωδ. 61-01-0464

Άμεσα Διαθέσιμα

Νέο
7.90
Κωδ. 61-01-0463

Άμεσα Διαθέσιμα

Νέο
8.90
Κωδ. 61-01-0462

Άμεσα Διαθέσιμα

Νέο
9.90
Κωδ. 61-01-0461

Άμεσα Διαθέσιμα

Νέο
9.90
Κωδ. 61-01-0460

Άμεσα Διαθέσιμα

Νέο
6.90
Κωδ. 61-01-0459

Άμεσα Διαθέσιμα

7.90
Κωδ. 61-05-0004

Άμεσα Διαθέσιμα

5.90
Κωδ. 61-01-0458

Άμεσα Διαθέσιμα

14.90
Κωδ. 61-01-0457

Άμεσα Διαθέσιμα

14.90
Κωδ. 61-01-0456

Άμεσα Διαθέσιμα

14.90
Κωδ. 61-01-0455

Άμεσα Διαθέσιμα

8.90
Κωδ. 61-01-0454

Άμεσα Διαθέσιμα

11.90
Κωδ. 61-01-0453

Άμεσα Διαθέσιμα

12.90
Κωδ. 61-01-0452

Άμεσα Διαθέσιμα

10.90
Κωδ. 61-01-0451

Άμεσα Διαθέσιμα

14.90
Κωδ. 61-01-0450

Άμεσα Διαθέσιμα

14.90
Κωδ. 61-01-0373

Άμεσα Διαθέσιμα

16.90
Κωδ. 61-01-0449

Άμεσα Διαθέσιμα

21.90
Κωδ. 61-01-0448

Άμεσα Διαθέσιμα

7.90
Κωδ. 61-01-0447

Άμεσα Διαθέσιμα

7.90
Κωδ. 61-01-0446

Άμεσα Διαθέσιμα

9.90
Κωδ. 61-01-0445

Άμεσα Διαθέσιμα

8.90
Κωδ. 61-01-0444

Άμεσα Διαθέσιμα

6.90
Κωδ. 61-01-0443

Άμεσα Διαθέσιμα

Νέο
14.90
Κωδ. 61-01-0464

Άμεσα Διαθέσιμα

Καλούπια κατασκευασμένα από εύκαμπτη, ανθεκτική σιλικόνη (Σκληρότητα: 30 ±2 shA)
Ιδανικό για γέμισμα με πηλό, πάστες, γύψο.
Μη τοξικό.
Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες (έως 200-220οC)
Διάσταση: 13x20cm
Προέλευση: Italy

Άμεσα Διαθέσιμα

Νέο
7.90
Κωδ. 61-01-0463

Άμεσα Διαθέσιμα

Καλούπια κατασκευασμένα από εύκαμπτη, ανθεκτική σιλικόνη (Σκληρότητα: 30 ±2 shA)
Ιδανικό για γέμισμα με πηλό, πάστες, γύψο.
Μη τοξικό.
Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες (έως 200-220οC)
Διάσταση: 7x8cm
Προέλευση: Italy

Άμεσα Διαθέσιμα

Νέο
8.90
Κωδ. 61-01-0462

Άμεσα Διαθέσιμα

Καλούπια κατασκευασμένα από εύκαμπτη, ανθεκτική σιλικόνη (Σκληρότητα: 30 ±2 shA)
Ιδανικό για γέμισμα με πηλό, πάστες, γύψο.
Μη τοξικό.
Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες (έως 200-220οC)
Διάσταση: 11x11cm
Προέλευση: Italy

Άμεσα Διαθέσιμα

Νέο
9.90
Κωδ. 61-01-0461

Άμεσα Διαθέσιμα

Καλούπια κατασκευασμένα από εύκαμπτη, ανθεκτική σιλικόνη (Σκληρότητα: 30 ±2 shA)
Ιδανικό για γέμισμα με πηλό, πάστες, γύψο.
Μη τοξικό.
Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες (έως 200-220οC)
Διάσταση:11x11cm
Προέλευση: Italy

Άμεσα Διαθέσιμα

Νέο
9.90
Κωδ. 61-01-0460

Άμεσα Διαθέσιμα

Καλούπια κατασκευασμένα από εύκαμπτη, ανθεκτική σιλικόνη (Σκληρότητα: 30 ±2 shA)
Ιδανικό για γέμισμα με πηλό, πάστες, γύψο.
Μη τοξικό.
Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες (έως 200-220οC)
Διάσταση: 11×12.5cm
Προέλευση: Italy

Άμεσα Διαθέσιμα

Νέο
6.90
Κωδ. 61-01-0459

Άμεσα Διαθέσιμα

Καλούπια κατασκευασμένα από εύκαμπτη, ανθεκτική σιλικόνη (Σκληρότητα: 30 ±2 shA)
Ιδανικό για γέμισμα με πηλό, πάστες, γύψο.
Μη τοξικό.
Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες (έως 200-220οC)
Διάσταση: 6.5x11cm
Προέλευση: Italy

Άμεσα Διαθέσιμα

7.90
Κωδ. 61-05-0004

Άμεσα Διαθέσιμα

Άμεσα Διαθέσιμα

5.90
Κωδ. 61-01-0458

Άμεσα Διαθέσιμα

Καλούπια κατασκευασμένα από εύκαμπτη, ανθεκτική σιλικόνη (Σκληρότητα: 30 ±2 shA)
Ιδανικό για γέμισμα με πηλό, πάστες, γύψο.
Μη τοξικό.
Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες (έως 200-220οC)
Διάσταση: 5.5x8cm
Προέλευση: Italy

Άμεσα Διαθέσιμα

14.90
Κωδ. 61-01-0457

Άμεσα Διαθέσιμα

Καλούπια κατασκευασμένα από εύκαμπτη, ανθεκτική σιλικόνη (Σκληρότητα: 30 ±2 shA)
Ιδανικό για γέμισμα με πηλό, πάστες, γύψο.
Μη τοξικό.
Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες (έως 200-220οC)
Διάσταση: 15.5cm
Προέλευση: Italy

Άμεσα Διαθέσιμα

14.90
Κωδ. 61-01-0456

Άμεσα Διαθέσιμα

Καλούπια κατασκευασμένα από εύκαμπτη, ανθεκτική σιλικόνη (Σκληρότητα: 30 ±2 shA)
Ιδανικό για γέμισμα με πηλό, πάστες, γύψο.
Μη τοξικό.
Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες (έως 200-220οC)
Διάσταση: 15.5cm
Προέλευση: Italy

Άμεσα Διαθέσιμα

14.90
Κωδ. 61-01-0455

Άμεσα Διαθέσιμα

Καλούπια κατασκευασμένα από εύκαμπτη, ανθεκτική σιλικόνη (Σκληρότητα: 30 ±2 shA)
Ιδανικό για γέμισμα με πηλό, πάστες, γύψο.
Μη τοξικό.
Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες (έως 200-220οC)
Διάσταση: 15.5cm
Προέλευση: Italy

Άμεσα Διαθέσιμα

8.90
Κωδ. 61-01-0454

Άμεσα Διαθέσιμα

Καλούπια κατασκευασμένα από εύκαμπτη, ανθεκτική σιλικόνη (Σκληρότητα: 30 ±2 shA)
Ιδανικό για γέμισμα με πηλό, πάστες, γύψο.
Μη τοξικό.
Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες (έως 200-220οC)
Διάσταση: 4×16.5cm
Προέλευση: Italy

Άμεσα Διαθέσιμα

11.90
Κωδ. 61-01-0453

Άμεσα Διαθέσιμα

Καλούπια κατασκευασμένα από εύκαμπτη, ανθεκτική σιλικόνη (Σκληρότητα: 30 ±2 shA)
Ιδανικό για γέμισμα με πηλό, πάστες, γύψο.
Μη τοξικό.
Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες (έως 200-220οC)
Διάσταση: 5x20cm
Προέλευση: Italy

Άμεσα Διαθέσιμα

12.90
Κωδ. 61-01-0452

Άμεσα Διαθέσιμα

Καλούπια κατασκευασμένα από εύκαμπτη, ανθεκτική σιλικόνη (Σκληρότητα: 30 ±2 shA)
Ιδανικό για γέμισμα με πηλό, πάστες, γύψο.
Μη τοξικό.
Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες (έως 200-220οC)
Διάσταση: 4×20.5cm
Προέλευση: Italy

Άμεσα Διαθέσιμα

10.90
Κωδ. 61-01-0451

Άμεσα Διαθέσιμα

Καλούπια κατασκευασμένα από εύκαμπτη, ανθεκτική σιλικόνη (Σκληρότητα: 30 ±2 shA)
Ιδανικό για γέμισμα με πηλό, πάστες, γύψο.
Μη τοξικό.
Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες (έως 200-220οC)
Διάσταση: 3×20.5cm
Προέλευση: Italy

Άμεσα Διαθέσιμα

14.90
Κωδ. 61-01-0450

Άμεσα Διαθέσιμα

Καλούπια κατασκευασμένα από εύκαμπτη, ανθεκτική σιλικόνη (Σκληρότητα: 30 ±2 shA)
Ιδανικό για γέμισμα με πηλό, πάστες, γύψο.
Μη τοξικό.
Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες (έως 200-220οC)
Διάσταση: 13×20cm
Προέλευση: Italy

Άμεσα Διαθέσιμα

14.90
Κωδ. 61-01-0373

Άμεσα Διαθέσιμα

Καλούπια κατασκευασμένα από εύκαμπτη, ανθεκτική σιλικόνη (Σκληρότητα: 30 ±2 shA)
Ιδανικό για γέμισμα με πηλό, πάστες, γύψο.
Μη τοξικό.
Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες (έως 200-220οC)
Διάσταση: 13×20cm
Προέλευση: Italy

Άμεσα Διαθέσιμα

16.90
Κωδ. 61-01-0449

Άμεσα Διαθέσιμα

Καλούπια κατασκευασμένα από εύκαμπτη, ανθεκτική σιλικόνη (Σκληρότητα: 30 ±2 shA)
Ιδανικό για γέμισμα με πηλό, πάστες, γύψο.
Μη τοξικό.
Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες (έως 200-220οC)
Διάσταση: 12.5×17.5cm
Προέλευση: Italy

Άμεσα Διαθέσιμα

21.90
Κωδ. 61-01-0448

Άμεσα Διαθέσιμα

Καλούπια κατασκευασμένα από εύκαμπτη, ανθεκτική σιλικόνη (Σκληρότητα: 30 ±2 shA)
Ιδανικό για γέμισμα με πηλό, πάστες, γύψο.
Μη τοξικό.
Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες (έως 200-220οC)
Διάσταση: 10.5×17.5cm
Προέλευση: Italy

Άμεσα Διαθέσιμα

7.90
Κωδ. 61-01-0447

Άμεσα Διαθέσιμα

Καλούπια κατασκευασμένα από εύκαμπτη, ανθεκτική σιλικόνη (Σκληρότητα: 30 ±2 shA)
Ιδανικό για γέμισμα με πηλό, πάστες, γύψο.
Μη τοξικό.
Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες (έως 200-220οC)
Διάσταση: 4x10cm
Προέλευση: Italy

Άμεσα Διαθέσιμα

7.90
Κωδ. 61-01-0446

Άμεσα Διαθέσιμα

Καλούπια κατασκευασμένα από εύκαμπτη, ανθεκτική σιλικόνη (Σκληρότητα: 30 ±2 shA)
Ιδανικό για γέμισμα με πηλό, πάστες, γύψο.
Μη τοξικό.
Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες (έως 200-220οC)
Διάσταση: 6×6.5cm
Προέλευση: Italy

Άμεσα Διαθέσιμα

9.90
Κωδ. 61-01-0445

Άμεσα Διαθέσιμα

Καλούπια κατασκευασμένα από εύκαμπτη, ανθεκτική σιλικόνη (Σκληρότητα: 30 ±2 shA)
Ιδανικό για γέμισμα με πηλό, πάστες, γύψο.
Μη τοξικό.
Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες (έως 200-220οC)
Διάσταση: 7.5cm
Προέλευση: Italy

Άμεσα Διαθέσιμα

8.90
Κωδ. 61-01-0444

Άμεσα Διαθέσιμα

Καλούπια κατασκευασμένα από εύκαμπτη, ανθεκτική σιλικόνη (Σκληρότητα: 30 ±2 shA)
Ιδανικό για γέμισμα με πηλό, πάστες, γύψο.
Μη τοξικό.
Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες (έως 200-220οC)
Διάσταση: 9.5×9.5cm
Προέλευση: Italy

Άμεσα Διαθέσιμα

6.90
Κωδ. 61-01-0443

Άμεσα Διαθέσιμα

Καλούπια κατασκευασμένα από εύκαμπτη, ανθεκτική σιλικόνη (Σκληρότητα: 30 ±2 shA)
Ιδανικό για γέμισμα με πηλό, πάστες, γύψο.
Μη τοξικό.
Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες (έως 200-220οC)
Διάσταση: 6.5cm
Προέλευση: Italy

Άμεσα Διαθέσιμα