3.30
Κωδ. 53-224667

Άμεσα Διαθέσιμα

4.90
Κωδ. 61-05-0002

Άμεσα Διαθέσιμα

4.90
Κωδ. 61-05-0003

Άμεσα Διαθέσιμα

4.90
Κωδ. 61-05-0001

Άμεσα Διαθέσιμα

7.90
Κωδ. 61-05-0004

Άμεσα Διαθέσιμα

Νέο
15.90
Κωδ. 61-01-0543

Άμεσα Διαθέσιμα

Νέο
29.90
Κωδ. 61-01-0544

Άμεσα Διαθέσιμα

5.90
Κωδ. 61-01-0428

Άμεσα Διαθέσιμα

10.90
Κωδ. 61-01-0293

Άμεσα Διαθέσιμα

8.90
Κωδ. 61-01-0512

Άμεσα Διαθέσιμα

Νέο
12.90
Κωδ. 61-01-0524

Άμεσα Διαθέσιμα

24.90
Κωδ. 61-01-0484

Άμεσα Διαθέσιμα

4.90
Κωδ. 61-01-0314

Άμεσα Διαθέσιμα

12.90
Κωδ. 61-01-0320

Άμεσα Διαθέσιμα

8.90
Κωδ. 61-01-0255

Άμεσα Διαθέσιμα

Νέο
15.90
Κωδ. 61-01-0529

Άμεσα Διαθέσιμα

17.30
Κωδ. 46-00004749

Άμεσα Διαθέσιμα

10.90
Κωδ. 61-01-0477

Άμεσα Διαθέσιμα

8.90
Κωδ. 61-01-0465

Άμεσα Διαθέσιμα

17.30
Κωδ. 46-00004750

Άμεσα Διαθέσιμα

6.90
Κωδ. 61-01-0510

Άμεσα Διαθέσιμα

7.90
Κωδ. 61-01-0501

Άμεσα Διαθέσιμα

23.90
Κωδ. 61-01-0228

Άμεσα Διαθέσιμα

14.90
Κωδ. 61-01-0152

Άμεσα Διαθέσιμα

3.30
Κωδ. 53-224667

Άμεσα Διαθέσιμα

Καλούπι πλαστικό ιδανικό για γύψο αλλά και για πηλό, σαπούνι κλπ
Διάσταση 18x29cm

Άμεσα Διαθέσιμα

4.90
Κωδ. 61-05-0002

Άμεσα Διαθέσιμα

Άμεσα Διαθέσιμα

4.90
Κωδ. 61-05-0003

Άμεσα Διαθέσιμα

Άμεσα Διαθέσιμα

4.90
Κωδ. 61-05-0001

Άμεσα Διαθέσιμα

Άμεσα Διαθέσιμα

7.90
Κωδ. 61-05-0004

Άμεσα Διαθέσιμα

Άμεσα Διαθέσιμα

Νέο
15.90
Κωδ. 61-01-0543

Άμεσα Διαθέσιμα

Καλούπια κατασκευασμένα από εύκαμπτη, ανθεκτική σιλικόνη (Σκληρότητα: 30 ±2 shA)
Ιδανικά για γέμισμα με ζαχαρόπαστα, πηλό, πάστες, γύψο, υγρό γυαλί, ρητίνη και τσιμέντο!
Μη τοξικά.
Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες χύτευσης προϊόντος 200 έως 220οC
Διάσταση: 6×7.5cm
Προέλευση: Italy

Άμεσα Διαθέσιμα

Νέο
29.90
Κωδ. 61-01-0544

Άμεσα Διαθέσιμα

Καλούπια κατασκευασμένα από εύκαμπτη, ανθεκτική σιλικόνη (Σκληρότητα: 30 ±2 shA)
Ιδανικά για γέμισμα με ζαχαρόπαστα, πηλό, πάστες, γύψο, υγρό γυαλί, ρητίνη και τσιμέντο!
Μη τοξικά.
Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες χύτευσης προϊόντος 200 έως 220οC
Διάσταση: 9×12cm
Προέλευση: Italy

Άμεσα Διαθέσιμα

5.90
Κωδ. 61-01-0428

Άμεσα Διαθέσιμα

Καλούπια κατασκευασμένα από εύκαμπτη, ανθεκτική σιλικόνη (Σκληρότητα: 30 ±2 shA)
Ιδανικά για γέμισμα με ζαχαρόπαστα, πηλό, πάστες, γύψο, υγρό γυαλί, ρητίνη και τσιμέντο!
Μη τοξικά.
Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες χύτευσης προϊόντος 200 έως 220οC
Διάσταση: 7×7.5cm
Προέλευση: Italy

Άμεσα Διαθέσιμα

10.90
Κωδ. 61-01-0293

Άμεσα Διαθέσιμα

Καλούπια κατασκευασμένα από εύκαμπτη, ανθεκτική σιλικόνη (Σκληρότητα: 30 ±2 shA)
Ιδανικό για γέμισμα με πηλό, πάστες, γύψο.
Μη τοξικό.
Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες (έως 200-220οC)
Διάσταση: 12x13cm
Προέλευση: Italy

Άμεσα Διαθέσιμα

8.90
Κωδ. 61-01-0512

Άμεσα Διαθέσιμα

Καλούπια κατασκευασμένα από εύκαμπτη, ανθεκτική σιλικόνη (Σκληρότητα: 30 ±2 shA)
Ιδανικά για γέμισμα με ζαχαρόπαστα, πηλό, πάστες, γύψο, υγρό γυαλί, ρητίνη και τσιμέντο!
Μη τοξικά.
Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες χύτευσης προϊόντος 200 έως 220οC
Διάσταση:
Προέλευση: Italy

Άμεσα Διαθέσιμα

Νέο
12.90
Κωδ. 61-01-0524

Άμεσα Διαθέσιμα

Καλούπια κατασκευασμένα από εύκαμπτη, ανθεκτική σιλικόνη (Σκληρότητα: 30 ±2 shA)
Ιδανικά για γέμισμα με ζαχαρόπαστα, πηλό, πάστες, γύψο, υγρό γυαλί, ρητίνη και τσιμέντο!
Μη τοξικά.
Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες χύτευσης προϊόντος 200 έως 220οC
Διάσταση: 10×11m
Προέλευση: Italy

Άμεσα Διαθέσιμα

24.90
Κωδ. 61-01-0484

Άμεσα Διαθέσιμα

Καλούπια κατασκευασμένα από εύκαμπτη, ανθεκτική σιλικόνη (Σκληρότητα: 30 ±2 shA)
Ιδανικά για γέμισμα με ζαχαρόπαστα, πηλό, πάστες, γύψο, υγρό γυαλί, ρητίνη και τσιμέντο!
Μη τοξικά.
Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες χύτευσης προϊόντος 200 έως 220οC
Διάσταση: 15×18cm
Προέλευση: Italy

Άμεσα Διαθέσιμα

4.90
Κωδ. 61-01-0314

Άμεσα Διαθέσιμα

Καλούπια κατασκευασμένα από εύκαμπτη, ανθεκτική σιλικόνη (Σκληρότητα: 30 ±2 shA)
Ιδανικό για γέμισμα με πηλό, πάστες, γύψο.
Μη τοξικό.
Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες (έως 200-220οC)
Διάσταση: 5×7.5cm
Προέλευση: Italy

Άμεσα Διαθέσιμα

12.90
Κωδ. 61-01-0320

Άμεσα Διαθέσιμα

Καλούπια κατασκευασμένα από εύκαμπτη, ανθεκτική σιλικόνη (Σκληρότητα: 30 ±2 shA)
Ιδανικό για γέμισμα με πηλό, πάστες, γύψο.
Μη τοξικό.
Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες (έως 200-220οC)
Διάσταση: 7×16.5cm
Προέλευση: Italy

Άμεσα Διαθέσιμα

8.90
Κωδ. 61-01-0255

Άμεσα Διαθέσιμα

Καλούπια κατασκευασμένα από εύκαμπτη, ανθεκτική σιλικόνη (Σκληρότητα: 30 ±2 shA)
Ιδανικό για γέμισμα με πηλό, πάστες, γύψο.
Μη τοξικό.
Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες (έως 200-220οC)
Διάσταση: 7.5×10cm
Προέλευση: Italy

Άμεσα Διαθέσιμα

Νέο
15.90
Κωδ. 61-01-0529

Άμεσα Διαθέσιμα

Καλούπια κατασκευασμένα από εύκαμπτη, ανθεκτική σιλικόνη (Σκληρότητα: 30 ±2 shA)
Ιδανικά για γέμισμα με ζαχαρόπαστα, πηλό, πάστες, γύψο, υγρό γυαλί, ρητίνη και τσιμέντο!
Μη τοξικά.
Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες χύτευσης προϊόντος 200 έως 220οC
Διάσταση: 10×11m
Προέλευση: Italy

Άμεσα Διαθέσιμα

17.30
Κωδ. 46-00004749

Άμεσα Διαθέσιμα

Άμεσα Διαθέσιμα

10.90
Κωδ. 61-01-0477

Άμεσα Διαθέσιμα

Καλούπια κατασκευασμένα από εύκαμπτη, ανθεκτική σιλικόνη (Σκληρότητα: 30 ±2 shA)
Ιδανικά για γέμισμα με ζαχαρόπαστα, πηλό, πάστες, γύψο, υγρό γυαλί, ρητίνη και τσιμέντο!
Μη τοξικά.
Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες χύτευσης προϊόντος 200 έως 220οC
Διάσταση: 6.5×18.5cm
Προέλευση: Italy

Άμεσα Διαθέσιμα

8.90
Κωδ. 61-01-0465

Άμεσα Διαθέσιμα

Καλούπια κατασκευασμένα από εύκαμπτη, ανθεκτική σιλικόνη (Σκληρότητα: 30 ±2 shA)
Ιδανικά για γέμισμα με ζαχαρόπαστα, πηλό, πάστες, γύψο, υγρό γυαλί, ρητίνη και τσιμέντο!
Μη τοξικά.
Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες χύτευσης προϊόντος 200 έως 220οC
Διάσταση: 6x8cm
Προέλευση: Italy

Άμεσα Διαθέσιμα

17.30
Κωδ. 46-00004750

Άμεσα Διαθέσιμα

Άμεσα Διαθέσιμα

6.90
Κωδ. 61-01-0510

Άμεσα Διαθέσιμα

Καλούπια κατασκευασμένα από εύκαμπτη, ανθεκτική σιλικόνη (Σκληρότητα: 30 ±2 shA)
Ιδανικά για γέμισμα με ζαχαρόπαστα, πηλό, πάστες, γύψο, υγρό γυαλί, ρητίνη και τσιμέντο!
Μη τοξικά.
Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες χύτευσης προϊόντος 200 έως 220οC
Διάσταση: 5×6.5cm
Προέλευση: Italy

Άμεσα Διαθέσιμα

7.90
Κωδ. 61-01-0501

Άμεσα Διαθέσιμα

Καλούπια κατασκευασμένα από εύκαμπτη, ανθεκτική σιλικόνη (Σκληρότητα: 30 ±2 shA)
Ιδανικά για γέμισμα με ζαχαρόπαστα, πηλό, πάστες, γύψο, υγρό γυαλί, ρητίνη και τσιμέντο!
Μη τοξικά.
Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες χύτευσης προϊόντος 200 έως 220οC
Διάσταση: 8×10.5cm
Προέλευση: Italy

Άμεσα Διαθέσιμα

23.90
Κωδ. 61-01-0228

Άμεσα Διαθέσιμα

Καλούπια κατασκευασμένα από εύκαμπτη, ανθεκτική σιλικόνη (Σκληρότητα: 30 ±2 shA)
Ιδανικό για γέμισμα με πηλό, πάστες, γύψο.
Μη τοξικό.
Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες (έως 200-220οC)
Διάσταση: 12x21cm
Προέλευση: Italy

Άμεσα Διαθέσιμα

14.90
Κωδ. 61-01-0152

Άμεσα Διαθέσιμα

Καλούπια κατασκευασμένα από εύκαμπτη, ανθεκτική σιλικόνη (Σκληρότητα: 30 ±2 shA)
Ιδανικό για γέμισμα με πηλό, πάστες, γύψο.
Μη τοξικό.
Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες (έως 200-220οC)
Διάσταση: 12.5×20cm
Προέλευση: Italy

Άμεσα Διαθέσιμα